Ø06: Detektion af gener ved PCR i gensplejsede og ikke gensplejsede planter.

Beskrivelse

Vi skal detektere gener i gensplejsede planter ved hjælp af gen-opformeringsteknikken Polymerase Chain Reaction (PCR).

Øvelsen giver eksempler på, hvordan planter kan ændres ved gensplejsning og nogle af de perspektiver bioteknologi har inden for landbrug, samspillet i naturen og forskning indenfor plantebiologi. Under det eksperimentelle arbejde detekterer vi nye gener i gensplejsede gåsemads planter ved brug af PCR.

Øvelsen er en blanding af korte forelæsninger og øvelser i laboratoriet. Da der er ventetid i det eksperimentelle arbejde, vil øvelser, forelæsninger og oplæg om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets uddannelser blive integreret. Hjemmeopgaven gennemgås i fællesskab. Fra 9.00 - 14.00 inkl. frokostpause (11.45-12.15) og oplæg om fakultetets uddannelser (11.15-11.45).

Forberedelse
Der vil blive sendt en begrænset mængde relevant læsemateriale, øvelsesvejledning samt en hjemmeopgave ud i forvejen.

Til Hjemmeopgaven i bioinformatik skal I søge informationer på specielle databaser om de to gener I arbejder med i øvelsen.

Forslag til efterbehandling på gymnasiet

Øvelsen er velegnet til en større skriftlig opgave i biologi.

Desuden kan følgende artikler læses:

Litteraturforslag til projekter

Nyttige links

 

Forudsætninger: Biologi B

Udbydes

Uge 46 - 2020 i følgenede tidsrum:

Mandag   9. november kl. 9-14
Tirsdag  10. novemberl kl. 9-14
Onsdag 11. november kl. 9-14
Torsdag 12. november kl. 9-14
Fredag   13. november kl. 9-14

Tilmelding
Øvelsen er fuldt booket. Det er muligt at blive skrevet på venteliste ved at sende en mail til gymnasiebesoeg@science.ku.dk med oplysning om ønsket dato og holdstørrelse

Bemærk!
Den første autogenerede bekræftelse, du modtager fra systemet, er ikke en bekræftelse på, at din klasse har fået plads på øvelsen. Den er alene en bekræftelse på, at dit ønske om tilmelding til øvelsen er nået frem til os. Du skal afvente endnu en mail enten med den endelige bekræftelse med dato og tidspunkt eller afslag på tilmeldingen. Der kan gå nogle dage, før denne mail kommer, da der skal pusles med de enkelte tilmeldinger, holdstørrelser og alternative dage, før vi har endeligt overblik over, hvor mange og hvilke klasser, der er blevet plads til på øvelsen. Bliver øvelsen fuldt booket, er det muligt at blive sat på venteliste ved at sende en mail med oplysninger om ønsket dag og antal elever til gymnasiebesoeg@science.ku.dk. Det er ikke muligt at blive skrevet op til øvelserne, før tilmeldingen åbner.