Ø09: CRISPR/Cas og andre nye genediteringsmetoder – hvordan bruger vi dem i fremtidens planteforædling?

Beskrivelse

CRISPR/Cas og andre nye genediteringsmetoder – hvordan bruger vi dem i fremtidens planteforædling?

Øvelsen vil bestå af et foredrag om nye genediteringsmetoder og deres potentiale i planteforædlingen sammenlignet med de tidlige GMO planter. CRISPR/Cas muliggør den målrettede ændring af enkelte DNA baser, dvs. man kan lave punktmutationer. I laboratoriet skal eleverne se om de kan detektere den mutation som har resulteret i blomkålens hoved. I modsætning til andre kålsorter består hovedet af mange tusinde, tætpakkede hvide blomsterknopper. Denne naturlige mutation kan følges helt tilbage til det 15. århundrede. Findes denne mutation også i andre kålsorter? 

I øvelsen oprenser eleverne DNA fra en plante der har "blomkåls-mutationen" og prøver at detektere mutationen efter brug af polymerase kædereaktion (PCR). PCR prøven analyseres ved gel-elektroforese. 

Kl. 8:30 Introduktion til dagen

Kl.9 Mødes ved laboratorierne, får en kort introduktion til øvelsen (ca 15 min)

Derefter laboratoriearbejde:

Oprenser DNA fra plante med med blomkålsmutationen samt en uden denne mutation (kontrol)

Laver PCR reaktionen klar og sætter den igang. 

Mens PCR reaktionen kører,går vi til et undervisningslokale

Foredrag:
Hvad er- og hvad kan de nye genediteringsmetoder  CRISPR/Cas og hvordan bruger vi dem i fremtidens planteforædling?

Laboratoriet:

Stopper gel-elektroforesen og ser på resultatet og diskuterer resultatet.

 

De involverede forskere er del af et større NNF forskningsprogram ledet professor Michael Palmgren der har som mål at udvikle nye planter til brug ved fødevareproduktion, planter der bla kan tolerere klimaskabte udfordringer så som tørke og højt saltindhold i jorden.

Forudsætninger: Biologi B

Maks. antal elever: 24

Udbydes

Uge 46 - 2020 i følgende tidsrum:

Mandag 9.november kl. 8:30-13 (inkl. oplæg om SCIENCES uddannelser)
Tirsdag  10. november kl. 8:30-13 (inkl. oplæg om SCIENCES uddannelser)
Onsdag  11. november kl. 8:30-13 (inkl. oplæg om SCIENCES uddannelser)
Torsdag 12. november kl. 8:30-13 (inkl. oplæg om SCIENCES uddannelser)
Fredag 13. november kl. 8:30-13 (inkl. oplæg om SCIENCES uddannelser)
 

Tilmelding
Øvelsen er fuldt booket. Det er muligt at blive skrevet på venteliste ved at sende en mail til gymnasiebesoeg@science.ku.dk med oplysning om ønsket dato og holdstørrelse

Bemærk!
Den første autogenerede bekræftelse, du modtager fra systemet, er ikke en bekræftelse på, at din klasse har fået plads på øvelsen. Den er alene en bekræftelse på, at dit ønske om tilmelding til øvelsen er nået frem til os. Du skal afvente endnu en mail enten med den endelige bekræftelse med dato og tidspunkt eller afslag på tilmeldingen. Der kan gå nogle dage, før denne mail kommer, da der skal pusles med de enkelte tilmeldinger, holdstørrelser og alternative dage, før vi har endeligt overblik over, hvor mange og hvilke klasser, der er blevet plads til på øvelsen. Bliver øvelsen fuldt booket, er det muligt at blive sat på venteliste ved at sende en mail med oplysninger om ønsket dag og antal elever til gymnasiebesoeg@science.ku.dk. Det er ikke muligt at blive skrevet op til øvelserne, før tilmeldingen åbner.