Ø50: Hvis du skulle skabe Utopia - om udvikling af landskabet og samfundet

Beskrivelse

Forudsætninger: Øvelsen tilpasses klassens niveau

Udbydes: Hele året

Varighed: 2 timer + 30 minutters oplæg om SCIENCEs uddannelser

Maksimalt antal elever: 30

Den kreative øvelse fungerer som introduktion til landskabets udvikling samt samfundets basale strukturer og demokrati. Hvorfor varierer grundpriser? Hvem skal bo ved slagteriet? Hvad er god infrastruktur? Hvordan skaber vi herlighedsværdier?

Udførsel: Ved en ’hands on’ øvelse lejer vi bosættere i et stort landskab. Flyttekasser illuderer huse og gruppevis må man træffe beslutninger om god placering af ejendom, gårde, infrastruktur osv. Når der kommer fortætninger og dermed skabes byer skal de styres, især når beslutninger ikke kan tilgodese alle lige eller når upopulære anlæg skal etableres.

Vælger I dette foredrag, får I automatisk et oplæg om SCIENCEs uddannelser.

Forslag til efterbehandling: Øvelsen danner grundlag for diskussion af planlægning og demokrati. Øvelsen egner sig som udgangspunkt til at se fremtidens behov og mulige påvirkninger af det fysiske miljø.

Litteraturforlsag til projekter og opgaver: "Bygninger og landskab af Sven-Ingvar Andersson", Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 2002. ISBN nr 87-87136-43-0