Hjemmeøvelse: Vækst - øvelser om naturvidenskab og matematik

Beskrivelse

Hoe03

Læreren kan i stedet i samarbejde med klassen udvælge de eksempler og øvelser, de ønsker at arbejde med. Hæftet afsluttes med eksempler på temaer, der kan undersøges ved hjælp af vækstmodellerne.

 

Det er en af intentionerne med gymnasiereformen, at matematik skal kunne indgå i tværfaglige samarbejder med andre fag.

Temaet om idræt lægger op til tværfagligt samarbejde med idræt og rummer megen selvstændig elevaktivitet med indsamling af data.

Temaet om kropsvægt og andre biologiske størrelser hos pattedyr samt temaet om nedbrydning af rusmidler lægger tilsvarende op til et tværfagligt samarbejde med biologi.

Herudover er der oplagte samarbejdsmuligheder med f.eks. det naturvidenskabelige grundforløb omkring modellering af simple eksperimenter i de naturvidenskabelige fag.


Vækstmodeller er også velegnede til introduktion af de matematiske it-værktøjer, som klassen har til rådighed i form af lommeregnere og matematikprogrammer. Da disse varierer fra klasse til klasse er vejledningen til disse i stedet samlet i en separat "tastevejledning", der kan udskiftes alt efter hvilke værktøjer, man har til rådighed.

 

Hæftet " Vækst" af Thomas Vils Pedersen.

Hæftet er udviklet til brug i grundforløbet i gymnasiet. Bestil hæftet gennem LMFK - se under "Bestilling/Katalog". Find tastevejledninger under "Ekstra materiale".