Hjemmeøvelse: Er der gift i vand?

Beskrivelse

Hoe05

Formål:

At teste giftigheden af forskellige husholdnngskemikalier overfor krebsdyret Artemia salina

–Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? 

Udførsel: Beskrevet i vejledningen

Maksimalt antal elever: 25

Litteraturforslag til projekter og opgaver: Find avis-artikler, der omhandler ”gift”. Det kan være pesticider i grundvand, fødevarer eller i miljøet, tilsætningsstoffer til fødevarer etc. Af fagligt læsestof kan Poul Bjerregårds bog ”Økotoksikologi” anbefales eller andre fagbøger der omhandler emnet, afhængigt om klassens fokus er på human-toksikologi, økotoksikologi, eller på bestemte stof-grupper som f.eks. pesticider, hormonforstyrrende stoffer el.lig.