F94: Elektriske nanokredsløb - elektricitet på atomar skala

Beskrivelse

I de senere år er det blevet muligt at manipulere fysiske systemer på en længdeskala som er nogle få nanometer, dvs milliontedel af en millimeter.

Et eksempel er en "transistor", som består af et enkelt nanorør eller molekyle placeret mellem to elektroder. Sådanne systemer kaldes "kunstige atomer". Foredraget indeholder forklaring af principperne i fremstillingen og de fysiske begreber, der er nødvendige for at forstå "nanotransistorernes" virkemåde. Der bl.a. de kvantemekaniske principper, der forklarer, hvordan elektronerne "tunnelerer" gennem systemet, og hvorfor det er muligt at "tælle" elektronerne. Vi vil sørge for at inddrage eleverne undervejs i foredraget.

Foredraget kan både bruges som en introduktion til kernestoffet ”Elektriske kredsløb” på fysik B niveau eller som suplerende stof ved at introducere emner som kvantemekaniske effekter og nanoteknologi, ud fra et allerede gennemgået stof.

I uge 46, 2019 samt uge 5 og uge 16 i 2020 kan man desuden ønske følgende sammen med det faglige foredrag:

  • En rundvisning på Nano-science Centerets laboratorier
  • Oplæg (20-45 min) om uddannelsen i Nanoscience og det at læse på universitetet
  • Praktiske øvelser indenfor kemi eller fysik relateret til oplægget.

 Man er selvfølge velkommen til at forhøre sig om dette tilbud på andre tidspunkter, men vi giver ingen garanti for andre tidspunkter end i de tre uger der er nævnt ovenfor.

Varighed: 2 timer

Forudsætninger
Et af fagene Mat A, fys B, kemi B, Biotek A, Geovidenskab A

Udbydes
Fra efteråret 2020