F95: Magnetisme og superledning

Beskrivelse

Magnetisme og superledning. Disse fascinerende fænomener har drillet fysikere i flere hundrede år. For at nå til en endelig forståelse, har det været nødvendigt at ændre hele fysikkens grundlag.

Det indså blandt andre Niels Bohr i sin doktorafhandling fra 1911. Den sidste sætning i den lange afhandling lyder: "Det synes ikke muligt, på Elektrontheoriens nuværende Standpunkt, udfra denne Theori at forklare Legemernes magnetiske Egenskaber". I foredraget vil vi gennemgå de basale fænomener og den klassiske fysik inklusiv elektromagnetismen, som ikke var i stand til at forklare magnetisme og superledning. Herefter vender vi blikket mod kvanteteorien, som giver os den endelige, smukke og overraskende forklaring. Undervejs i foredraget vil eleverne blive inddraget på forskellig vis. Varigheden på 2 timer, kan varieres efter interesse. Det er også muligt at afholde foredraget for mere en 30 elever efter aftale.

Varighed: 2 timer

Forudsætninger
Et af fagene Mat A, fys B, kemi B, Biotek A eller Geovidenskab A

Udbydes
Fra efteråret 2020