F96: Celler på spid

Beskrivelse

Ved du hvordan vores celler fungerer? Vi har udviklet en ny metode, der gør det muligt for os at se hvordan cellerne fungerer, når de bliver spiddet på nanowires.

Nanowires er små opretstående nåle lavet af halvledere, de kan bruges som måleapparater uden at genere den celle de har spiddet. Det er der stort potentiale i, fordi medicinalindustrien allerede inden for et par år vil kunne bruge teknikken til at udvikle og teste nye lægemidler for en lang række sygdomme, herunder neurologiske, kræft- og hjertesygdomme.

I uge 46, 2019 samt uge 5 og uge 16 i 2020 kan man desuden ønske følgende sammen med det faglige foredrag:

  • En rundvisning på Nano-science Centerets laboratorier
  • Oplæg (20-45 min) om uddannelsen i Nanoscience og det at læse på universitetet
  • Praktiske øvelser indenfor kemi eller fysik relateret til oplægget.

 Man er selvfølge velkommen til at forhøre sig om dette tilbud på andre tidspunkter, men vi giver ingen garanti for andre tidspunkter end i de tre uger der er nævnt ovenfor.

Forberedelse
Klassen kan læse kapitel: Nanoteknologi til udvikling af medicin i bogen (s.80f): " Bioteknologisk forskning - en inspirationsbog til naturvidenskabelig undervisning på gymnasier" pdf kan downloades her: http://www.science.ku.dk/oplev-science/gymnasiet/undervisningsmaterialer/boeger/bog_biotek_forsk/filer/0_bioteknologi_samlet.pdf  

Varighed

45 min

Forudsætninger
Et af fagene Mat A, fys B, kemi B, Biotek A, Geovidenskab A

Udbydes
Hele året