Ø54: København: Storbykonkurrence, vidensøkonomi og planlægning

Beskrivelse

Hør et foredrag om Københavns udvikling og kom med på en byvandring, hvor vi ser nærmere på den store forandring vores hovedstad har gennemgået i tiderne frem til i dag.

Byen er i dag rammen om langt de fleste af danskeres hverdags- og arbejdsliv. Byerne ændrer i disse år karakter. Med udgangspunkt i København vil foredraget og den efterfølgende byvandring belyse og reflektere over de udviklingstendenser byerne gennemgår. Især Københavns vækst, udvikling og udfordringer. Vi ser bl.a. på de økonomiske og sociale konsekvenser af den øgede storbykonkurrence - herunder et øget fokus på kultur i byen og byliv, ændringerne i planlægningen og den konkrete byomdannelse, som er et resultat af Københavns vækst under vidensøkonomien. Vi vil komme ind på vækst, erhverv, byliv, segregation, herskabsliggørelse/gentrification, planlægning, borgerinddragelse og nye udfordringer.

Arrangementet består af to elementer:

  1. en forelæsning om Københavns nyere udvikling med efterfølgende spørgsmål og diskussion (ca. 45 min.)
  2. en byvandring, som i praksis viser byomdannelsen i København (1-1,5 time). Byvandringen slutter ved Dronning Louises Bro

Forberedelse

Efter foredraget
I kan arbejde videre med emnet i jeres klasse efter foredraget. Se bl.a. forslag til undervisningsforløb her eller her. I bogen ”Den grænseløse by” kan der læses videre omkring temaet.

 

Forudsætninger
Dette foredrag kan tilpasses alle faglige niveauer.

Udbydes
Hele året