Ø55: Hydrogeologi, grundvandsstrømning og vandkemi

Beskrivelse

Få en introduktion til hydrogeologi og grundvandsressourcer i Danmark og prøv kræfter med en demonstrationsøvelse.

Øvelsen er for jer, hvis I arbejder med det hydrologiske kredsløb (grundvand) og ønsker eksperimentelt at få svar på, hvad der styrer grundvandsstrømning og forureningstransport. Vi skal se på væsker og deres fysik samt det at opbygge en matematisk model, der kan beskrive strømning i jord.

Eleverne skal også lave et kolonneforsøg med grundvandsstrømning og transport af forurening (farvestof). Alle parametre, der måles, gør dem i stand til at eftervise de fysiske strømningsprocesser.

 

Forberedelse
I vil få udleveret en note og henvises til hæfter fra Geoviden.

Forslag til efterbehandling hjemme på gymnasiet
Øvelsen kan danne udgangspunkt for en kombineret fysik-matematik øvelse:

  • Fysik: Newtons 2. lov anvendt på strømningsmekanik.
  • Matematik: Data fra øvelsen kan benyttes til; (1) lineær regression og (2) opstilling og løsning af simpel differentialligning.
  • Geovidenskab: Der udleveres data fra et feltområde på Sri Lanka, hvor grundvandsstrømning er ”drevet” af Monsun. Data og samme model bruges til at tolke grundvandsstrømning i felten.

Litteratur til projekter og opgaver kan findes på GEUS hjemmeside.

 

Forudsætninger
Geovidenskab A, Matematik A eller Fysik B. Interesse for at kombinere indsamling af data og tolke disse ved bruge af modeller

Udbydes
Hele året

Tilmelding
For at vælge foredraget klik her, du vil blive henvist til SCIENCE hvor yderligere information og tilmelding til de forskellige foredrag/øvelser vil være tilgængelig. OBS: Skriv op til tre mulige alternative datoer for besøget på i bemærkningsfeltet.