F125: Primtal

Beskrivelse

Online-foredrag - arrangeres på zoom
 
Primtal. De har været kendt og studeret siden antikken. Deres definition og basale egenskaber er lette at forstå, alligevel er der overraskende mange ubesvarede spørgsmål som knytter sig til dem.

For eksempel: Er der uendeligt mange tvillingeprimtal? Kan ethvert lige tal skrives som en sum af 2 primtal?
Er Riemann hypotesen - som giver et præcist svar på hvor mange primtal der findes med numerisk værdi, mindre end et tal x - sand? I dette foredrag vil vi gennemgåe nogle af de kendte egenskaber ved primtallene og diskutere nogle af de ubesvarede spørgsmål om dem.  

Der vil også være mulighed for at få en matematikstuderende til at fortælle om matematikstudiet, livet som studerende og give en kort rundvisning. Ønskes dette, så sæt kryds i rundvisning ved bestilling.

Der er ingen begrænsninger på antal elever og foredraget kan drejes i forskellige retninger afhængigt af niveau og ønsker.

Litteraturforslag til projekter og opgaver

  • Johan P. Hansen. Primtalsmysterier
  • Fra Euklid til NemID I antologien Matematiske mysterier (ed. Hans Anton Salomonsen). Aarhus Universitetsforlag, 2013.

Varighed: 1 time

Forudsætninger
Matematik B

Udbydes
Hele året