F130: Differentialligninger og deres anvendelse

Beskrivelse

Online-foredrag - arrangeres på zoom
 
Et af de mest avancerede matematiske emner som man møder i gymnasiet er differentialligninger. I foredraget begynder vi med de differentialligninger man ser i gymnasiet og gradvist ser vi på de mere indviklede.

Differentialligninger er nok den gren af matematikken, der anvendes mest. Stort set alt, hvad vi ser omkring os (f.eks. bygninger, biler, elektroniske instrumenter), bygger i større eller mindre grad på studiet af differentialligninger. Andre eksempler på anvendelser af differentialligninger er:

1. Varmeledning
2. Bølgeudbredelse
3. Epidemiers udvikling
4. Populationsdynamik
5. Atomers struktur
6. Prisen på det finansielle markeds optioner 

I foredraget vil der skrives nogle af disse ligninger ned. Der vil også blive nævnt nogen af de problemer, der stadig optager matematikere ved stuiet af differentialligninger. F.eks. om ligningerne faktisk har pæne løsninger, og hvis ikke, hvad det så betyder for anvendelser.

Forslag til efterbehandling hjemme på gymnasiet
Se vores opgavesæt om varmeledning til fordybelse:
www.math.ku.dk/~solovej/Gymnasieforedrag/Difflign/opgaveforslag.pdf

Til dette foredrag vil der være mulighed for at få en matematikstuderende til at fortælle om matematikstudiet, livet som studerende og give en kort rundvisning. Ønskes dette, så sæt kryds i rundvisning ved bestilling.

Varighed: 1 time

Forudsætninger
Matematik på A- eller B-niveau

Udbydes
Udbydes ikke marts-juni 2020