F134: Halthed af heste: en statistisk analyse

Beskrivelse

Vi skal kigge på accelerationsmålinger fra heste og se, hvordan vi kan bruge matematik og statistik til at diagnosticere halthed hos hesten.

Accelerationsmålinger bruges sommetider til at undersøge hvor symmetrisk en hest bevæger sig. Raske heste bevæger sig mere symmetrisk end halte heste, og idéen er derfor at bruge graden af asymmetri som et objektivt mål, eller en score, for graden af halthed.
I foredraget ser vi på sådanne accelerationsdata og udleder en symmetriscore. Vi bruger en normalfordeling til at lave en statistisk model for den naturlige variation hos raske heste og undersøger om scoren kan bruges til diagnosticering af halthed.

Til dette foredrag vil der være mulighed for at få en matematikstuderende til at fortælle om matematikstudiet, livet som studerende og give en kort rundvisning. Ønskes dette, så sæt kryds i rundvisning ved bestilling.

Varighed: 1 time

Forudsætninger
Dette foredrag kan tilpasses alle faglige niveauer.

Udbydes
Hele året