F136: Komplekse tal og deres historie

Beskrivelse

Matematikere udvider deres univers, så matematiske opgaver kan løses. Hør hvordan vi har løst umulige problemer i matematikken gennem historien.

Når matematikere møder umulige opgaver udvider de ofte deres univers så opgaven kan løses alligevel. For eksempel kan et større tal ikke trækkes fra et mindre inden for de positive tal. Derfor udvider vi taluniverset med de negative tal. På samme måde leder den umulige ligning x2+1=0 os til at indføre de komplekse tal. Disse tal har mange smukke egenskaber. Ikke alene har ligningen nu løsninger, men man kan vise, at enhver n'te grads ligning har n løsninger. I foredraget skal vi se på, hvordan man kan regne med disse nye tal og hvordan man kan repræsentere dem geometrisk. Til slut følges deres historie fra 1500-tallets tænkte størrelser via 1700-tallets formelle udtryk til 1800-tallets tal i en talplan.

Til dette foredrag vil der være mulighed for at få en matematikstuderende til at fortælle om matematikstudiet, livet som studerende og give en kort rundvisning. Ønskes dette, så sæt kryds i rundvisning ved bestilling.

Varighed 1,5 time

Forudsætninger
Klassen skal have hørt om polynomier.

Udbydes
Hele året