F146: Er der økonomi i naturen?

Beskrivelse

Online-foredrag - arrangeres på zoom
 
I dette foredrag giver Lektor Jesper S. Schou en introduktion til fagområdet miljøøkonomi, som handler om betydningen af naturen for menneskers velfærd, og hvordan menneskers handlinger påvirker naturen.

Naturen spiller en stor rolle for menneskers velfærd, som leverandør af ressourcer, råstoffer, som et rum for naturoplevelser og levested for dyr og planter. Samtidig konkurrerer naturpolitikken om ressourcer med andre politiske områder og private interesser. Følgende emner vil indgå i foredraget:

  • Naturen økonomisk belyst
  • Det økonomisk udkomme fra naturen
  • Hvorfor skal vi have en miljøpolitik?
  • Hvordan kan man opgøre værdien af rekreative aktiviteter?

Vælger I dette foredrag, får I automatisk et oplæg om SCIENCEs uddannelser på 30 minutter.

Varighed: 1 time + 30 minutters oplæg om SCIENCEs uddannelser

Forudsætninger
Foredraget tilpasses klassens niveau

Udbydes
Hele året