Ø60: Få tal på kroppens energi

Beskrivelse

Lær om kroppens energiomsætning med et teoretisk foredrag kombineret med øvelser i vores metabolismeafsnit.

Øvelsen indledes med en teoretisk session, hvor teorien omkring kroppens energiomsætning og hvad vi kan bruge det til gennemgås. Undervejs involveres eleverne med spørgsmål og oplæg til diskussion.

Herefter samles vi i vores metabolismeafsnit, hvor vi skal måle:

  • hvilestofskifte (12 udvalgte elever) måles med ventilated hood udstyr, hvor eleven ligger på et leje og har en kuppel over hovedet til opsamling af udåndingsluft.
  • kropskomposition (de samme 12 elever) måles med DXA scanning, hvor eleven ligger på et åbent leje og en scanner kører henover kroppen.
  • højde, vægt og kropskomposition med håndholdt bioimpedansmåler (alle elever).

Eleverne involveres i målingerne og der er en løbende dialog mellem oplægsholder, teknisk personale og eleverne om metoder, anvendelse i forskning og hverdag samt fordele/ulemper ved metoderne.

Data fra målingerne samles af eleverne selv til evt. viderebehandling hjemme på skolen. Data kan suppleres med større anonymt datasæt med samme type målinger.

Ved mere en 15 elever deles holdet op efter den teoretiske session og halvdelen starter med rundvisning og oplæg om SCIENCEs uddannelser, mens den anden halvdel starter målingen. Efter en time byttes rundt.

Vælger I dette foredrag, får I automatisk et oplæg om SCIENCEs uddannelser.

Forberedelse
Inden vi kan foretage en DXA-scanning skal vi af lovgivningsmæssige grunde have et samtykke fra deltageren og evt. dennes forældre/værge (hvis eleven er under 18 år). Pigerne skal have foretaget en graviditetstest (urinprøve). Klassen/holdet skal på forhånd udpege et antal ’forsøgspersoner’, som skal være fastende. Materialet og instrukser udsendes af instituttets kontaktperson.

Mindst én af eleverne skal medbringe en computer, hvor Excel er installeret.

Forslag til efterbehandling hjemme på gymnasiet
Såfremt klassens lærere ønsker dette, kan der følge nogle opgaver med de data, som produceres til øvelsen

Litteraturforslag

  • Menneskets Ernæring, Arne Astrup m.fl. Munksgaard 2015, kap. 5.

Forudsætninger
Biologi B

Udbydes
Hele året .
Da øvelsen gør brug af vores forskningsudstyr vil der være dage og perioder, hvor vi ikke kan

Bemærk!
Der er brugerbetaling på 3000 kr. ekskl. moms pr. undervisningsforløb på denne øvelse. Beløbet opkræves via faktura til skolens EAN-nummer.