F155: Enzymer – Naturens arbejdsheste

Beskrivelse

Kemiske reaktioner. De er altafgørende for vores hverdag. Naturens enzymer kan udføre disse reaktioner mere effektivt og bæredygtigt end menneskeskabte processer nogensinde kommer i nærheden af.

Overalt i verden udføres kemiske reaktioner ved meget høje temperaturer for at producere de ting vi bruger i vores hverdag. Det en meget dyr, forurenende og upraktisk måde at gøre tingene på. Heldigvis har naturen, gennem evolution over milliarder af år, perfektioneret udførslen af disse reaktioner ved at bruge biologiske nanomaskiner: Enzymer. I dette foredrag går man fra den grundlæggende viden man typisk har på Bioteknologi A, Kemi A eller Kemi B, til hvordan man i moderne forskning designer enzymer. Foredraget kan enten bruges til introduktion eller perspektivering til kernestoffet ”Enzymer” på Bioteknologi A, Kemi A eller til Kemi B i gymnasiet.

Foredraget varer 45 min.

Det er ikke nødvendigt at forberede sig til dette foredrag, men I kan med fordel skrive hvor langt klassen er med emnet så foredraget kan tilpasses.

I uge 46, 2019 samt uge 5 og uge 16 i 2020 kan man desuden ønske følgende sammen med det faglige foredrag:

  • En rundvisning på Nano-science Centerets laboratorier
  • Oplæg (20-45 min) om uddannelsen i Nanoscience og det at læse på universitetet
  • Praktiske øvelser indenfor kemi eller fysik relateret til oplægget.

 Man er selvfølge velkommen til at forhøre sig om dette tilbud på andre tidspunkter, men vi giver ingen garanti for andre tidspunkter end i de tre uger der er nævnt ovenfor.

 

Forudsætninger
Et af fagene Mat A, fys B, kemi B, Biotek A eller Geo A

Udbydes
Hele året