Ø63: Vulkanisme og jordens udvikling

Beskrivelse

Øvelsen giver eleverne en grundlæggende forståelse for magmatiske processer herunder vulkaner, deres processer og materialer samt aldersdatering af bjergarter på baggrund af deres isotopforhold.

Besøget byder på en blanding af praktisk og teoretisk undervisning. Foredraget gennemgår teori til emnet og ved brug af håndstykker får eleverne et større kendskab til de forskellige processer og materialer, der optræder i forbindelse med dannelsen af magma, magmakamre og vulkanudbrud.
Eleverne får ligeledes en bred introduktion til isotopforhold og henfaldskonstanten og bliver rustet til at kunne løse den efterfølgende daterings-regneopgave. Denne opgave demonstrerer brugen af hvordan isotopsammensætninger og henfaldskonstanten kan benyttes til aldersdatering af bjergarter.

Besøget vil ligeledes bestå af en kort præsentation af geologi-uddannelsen på ca. 10 minutter.

Materiale til forberedelse: Det forventes at klassen har en overordnet forståelse af mineraler og bjergarter i og omkring vulkaner. Klassen kan med fordel have kendskab til isotoper, henfaldskonstanten, og isochrondiagrammer.

Forslag til efterbehandling hjemme på gymnasiet: Under gymnasiebesøget arbejder eleverne med en øvelse som med fordel kan benyttes til efterfølgende aflevering omhandlende dannelsesprocessen og dateringen af bjergarten der arbejdes med.

Kommentar: Computer og skriveredskaber kan med fordel medbringes.

Udbydes: Hele året

Varighed: 3 timer

Maksimalt antal elever: 30