Ø64: Vulkanisme – om årsag, produkter og virkning

Beskrivelse

Øvelsen giver eleverne en grundlæggende forståelse for magmatiske processer, herunder vulkanisme, på baggrund af Jordens dynamik. En vigtig del af besøget vil beskæftige sig med bjergartsdannelsen (vulkansk og plutonisk) ved afkøling af magma.
Besøget byder på en blanding af praktisk og teoretisk undervisning. Foredraget gennemgår teori til emnet og ved brug af håndstykker  får eleverne et større kendskab til de forskellige processer og materialer, der optræder i forbindelse med dannelsen af magma, magmakamre og vulkanudbrud.

Eleverne vil også blive præsenteret for en forekomst af vulkanske og plutoniske bjergarter, som den kan findes i et vulkansk område. Her vil eleverne arbejde med et tværsnit af en serie af vulkanske og tilknyttede plutoniske bjergarter i form af en forsimplet skitsetegning ledsaget af håndstykker af typiske bjergarter og illustrative fotos fra naturen. Opgaven vil være at tolke i hvilken rækkefølge bjergarterne er dannede, herunder at diskutere de involverede vulkanske and andre geologiske processer. Denne opgave kombinerer således to sider af geologisk praksis baseret på feltobservationer: vulkanske-magmatiske processer på den ene side og almengyldige geologiske metoder vedrørende relationer mellem bjergarter på den anden.


Besøget vil ligeledes bestå af en kort præsentation af geologi-uddannelsen på ca. 10 minutter.

Materiale til forberedelse: Det forventes at klassen har en overordnet forståelse af mineraler og bjergarter i og omkring vulkaner.

Forslag til efterbehandling hjemme på gymnasiet: Under gymnasiebesøget arbejder eleverne med en øvelse som med fordel kan benyttes til efterfølgende aflevering omhandlende de berørte dannelsesprocesser og deres tilknytning til geologiske processer i en større målestok, f.eks. pladetektonik.

Kommentar: Skriveredskaber medbringes.

Udbydes: Hele året

Varighed: 3 timer

 

Maksimalt antal elever: 30