F100: Betaler vi for meget for vand og el? Regulering ved hjælp af benchmarking

Beskrivelse

Forskellige benchmarking metoder anvendes til mange forskellige økonomiske analyser og bruges blandt andet også til regulering af nogle af de naturlige monopoler i Danmark, så som elnet-selskaberne og vand- og spildevandsselskaberne. Regulering af denne type selskaber er nødvendig for at sikre at de, når de ikke er underlagt en naturlig konkurrence fra markedet, alligevel bliver presset til at udnytte deres omkostninger effektivt, så det ikke er os som forbrugere der kommer til at betale højere priser for vores el eller vand grundet ineffektivitet hos de selskaber der leverer den.

I dette foredrag vil vi give en kort introduktion til nogle af de sofistikerede analytiske metoder der kan anvendes til økonomisk benchmarking. Metoderne inkluderer såkaldt Data Envelopment Analysis (en matematisk metode baseret på lineær programmering) og  Stochastic Frontier Analyse (en økonometrisk metode, så fra statistikkens verden). Begge metoder sammenligner observationer (selskaber) på tværs af mange dimensioner, hvilket er nødvendigt i praksis hvor selskaberne ofte bruger mange forskelle ressourcer og/eller producerer mange forskellige outputs. Desuden vil vi se på forskellige praktiske anvendelser af disse metoder, og diskutere nogle af de fordele og ulemper der kan være ved deres brug.

OBS: Afhængig af underviseren vil foredraget blive afholdt på dansk, engelsk, eller en kombination af dansk og engelsk. Uanset hvad vil deltagerne kunne stille spørgsmål på dansk.

Vælger I dette foredrag, får I automatisk et oplæg om SCIENCEs uddannelser (ca. 30 min.)

Forberedelse:
Kapitel 7 i http://forsyningstilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Nyheder/2017-02_-_BM-rapport/Afsluttende_rapport.pdf

Forslag til efterbehandling hjemme på gymnasiet:
Evt. læse/diskutere http://forsyningstilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Nyheder/2017-02_-_BM-rapport/Sammenfatning.pdf

Varighed: 1 time + 30 minutters oplæg om SCIENCEs uddannelser
Maksimalt antal elever: 60

Udbydes: Hele året.
19. november til 1. februar er en travl periode for begge undervisere, og det kan derfor være en god idé at vælge en 2. prioritet ved tilmelding.