F101: Vi sætter bymiljøet på formel

Beskrivelse

Foredraget gennemgår, hvordan man med anvendelse af statistik kan estimere, hvilke elementer i bymiljøet, positive som negative, der påvirker huspriserne. Vi illustrerer hvordan teknikken kan bruges til at sætte værdier på nogle af de ting vi ikke ellers ser priser på: en flot udsigt, støj fra en vej, nærhed til en station.

Hvis eleverne har forberedt sig, kan vi afprøve teknikken på et par af deres egne boliger, ved brug af google maps

Vælger I dette foredrag, får I automatisk et oplæg om SCIENCEs uddannelser (ca. 30 min.)

Forberedelse:
Vi kan sende både en populær publikation lavet af Miljøministeriet over vores forskning – og en mere teknisk rapport.
Eleverne kan forberede sig ved at finde ud af hvilken værdi deres egen families bolig har (lejlighed, hus), fx via google maps opmåle afstanden til nogle af de ting, der påvirker priserne på huse.

Forslag til efterbehandling hjemme på gymnasiet:
Der kan regnes videre på tingene fra forberedelsen – eller den mere ambitiøse geografi/samfundsfag/matematik opgave skaffer data fra den lokale kommune til at lave mindre analyser med samme metode.

Varighed: 60 minutter + 30 minutters oplæg om SCIENCEs uddannelser
Maksimalt antal elever: 60

Udbydes: hele året