F102: Klimaneutralitet – hvor meget skal Danmark bidrage og hvordan?

Beskrivelse

Foredraget giver en introduktion til integrerede klima-økonomiske modeller og hvordan de kan bruges til at bestemme hvor meget det kan ”svare” sig at reducere drivhusgasudledningerne. Dette tages som afsæt for at diskutere 1) hvorfor er det svært at opnå internationale aftaler om drivhusgasreduktioner, 2) hvad der er Danmarks forpligtielse, 3) hvad vi så kan gøre og hvor meget det koster det danske samfund

Vælger I dette foredrag, får I automatisk et oplæg om SCIENCEs uddannelser (ca. 30 min.)

Forberedelse:

https://videnskab.dk/kultur-samfund/nobelprisen-i-oekonomi-gaar-til

Dele af bogen: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.474.3518&rep=rep1&type=pdf

Forslag til efterbehandling hjemme på gymnasiet:

https://www.klimaraadet.dk/da/nyheder/analyse-ny-klimalov-skal-sikre-effektiv-dansk-klimaindsats

https://www.klimaraadet.dk/da/analyser/status-danmarks-klimamaalsaetninger-og-forpligtelser-2018-0

Varighed: 1-1,5 time + 30 minutters oplæg om SCIENCEs uddannelser
Udbydes: Hele året