F104: Hvad koster rent vand?

Beskrivelse

Den danske vandkvalitet skal forbedres så både kystvande og søer får det bedre, men hvilke virkemidler er de mest omkostningseffektive og hvordan implementeres de? Vi skal også sikre rent drikkevand, men hvordan gør vi det bedst mulig? Er der et optimalt forureningsniveau?

Vælger I dette foredrag, får I automatisk et oplæg om SCIENCEs uddannelser (ca. 30 min.)

Forberedelse:
Klassen kan læse materiale om bl.a. vandmiljøplaner og Fødevare- og Landbrugspakken. Det kan også være miljøopgørelser fra Århus Universitet (DCE) eller økonomiske analyser foretaget af Københavns Universitet (IFRO). 
Forslag til efterbehandling hjemme på gymnasiet: Gruppearbejde om delemner bl.a. forskellige interessenters holdninger.
Varighed: 45 min + 30 minutters oplæg om SCIENCEs uddannelser
Udbydes: Hele året