F105: Spilteori – med Makrelkrigen i Nordøstatlanten som case

Beskrivelse

Online-foredrag - arrangeres på zoom

Indtil 2008 havde EU, Norge og Færøerne en aftale om udnyttelse af en fælles bestand af makrel i Nordøstatlanten. Imidlertid begyndte Island at udnytte denne fiskebestand i større omfang i 2009, hvilket førte til at aftalen mellem EU, Norge og Færøerne brød sammen. I løbet af 2009 blev der gjort mange forsøg på at nå en fælles aftale for udnyttelse af makrelbestanden; men alle forhandlinger brød sammen. Derfor valgte EU og Norge at indgå en bilateral aftale om at begrænse makrelfiskeriet i Nordøstatlanten, mens Island og Færøerne besluttede sig for at fiske frit. I medierne blev denne konflikt kaldt makrelkrigen, og en række forsøg blev gjort for at løse denne internationale konflikt. En delvis løsning blev dog først fundet i 2014, hvor EU, Norge og Færøerne indgik en aftale om at begrænse fiskeriet, mens Island stadigt valgte frit fiskeri. I dette foredrag gives et overblik over begivenhederne under makrelkrigen, og ved hjælp af økonomisk teori gives en række mulige forklaringer på, hvorfor makrelkrigen opstod, samt hvordan den blev delvist løst i 2014.  

Vælger I dette foredrag, får I automatisk et oplæg om SCIENCEs uddannelser (ca. 30 min.)

Forberedelse:
Følgende engelsksprogede tekst giver et godt overblik over makrelkrigen: https://ifro.ku.dk/dokumenter/frank---appendix/gymnasieforedrag/Mackerel1.pdf:


Forslag til efterbehandling hjemme på gymnasiet:
Følgende svære engelsksprogede tekst giver en god økonomisk analyse af makrelkrigen: https://ifro.ku.dk/dokumenter/frank---appendix/gymnasieforedrag/Mackrel2.pdf

Følgende 2 referencer kan være et godt udgangspunkt til opgaver og projekter:
https://ifro.ku.dk/dokumenter/frank---appendix/gymnasieforedrag/Mackerel1.pdf
https://ifro.ku.dk/dokumenter/frank---appendix/gymnasieforedrag/Mackrel2.pdf


Varighed: 2 timer + 30 minutters oplæg om SCIENCEs uddannelser
Maksimalt antal elever:60

Udbydes Hele året

Foredraget tilbydes også som online-foredrag