F106: Regulering af CO2 forurening under ren usikkerhed

Beskrivelse

Online-foredrag - arrangeres på zoom

Mange fremtidige forhold er usikre, og inden for økonomi er behandlingen af usikkerhed derfor central. Oftest skelner økonomer mellem risiko og ren usikkerhed. Under risiko kendes sandsynlighederne for forskellige værdier af et usikkert forhold, mens dette ikke er tilfældet for ren usikkerhed. Der eksisterer en langt række teorier for, hvordan beslutninger skal træffes under ren usikkerhed. Man kan argumentere for, at ren usikkerhed opstår i forbindelse med klimaændringer, idet forskellige eksperter ikke er enige om sandsynligheden for eksempelvis en 2o temperaturstigning. Dette forhold kan få betydning for, hvordan man skal regulere CO2 forurening. I dette foredrag belyses derfor, hvordan forskellige teorier for beslutningstagen under ren usikkerhed påvirker økonomiske anbefalinger til regulering af CO2 forurening.  

Vælger I dette foredrag, får I automatisk et oplæg om SCIENCEs uddannelser (ca. 30 min.)

Forberedelse:
En god generel introduktion til risiko og ren usikkerhed gives i kapital 8 i https://ifro.ku.dk/dokumenter/frank---appendix/gymnasieforedrag/CO2.pdf
Forslag til efterbehandling hjemme på gymnasiet:
Følgende meget svære engelsksprogede tekst giver en god diskussion af risiko og ren usikkerhed i relation til klimaændringer: https://ifro.ku.dk/dokumenter/frank---appendix/gymnasieforedrag/CO22.pdf

Følgende 2 referencer kan være et godt udgangspunkt for opgaver og projekter
https://ifro.ku.dk/dokumenter/frank---appendix/gymnasieforedrag/CO2.pdf (kapitel 8).
https://ifro.ku.dk/dokumenter/frank---appendix/gymnasieforedrag/CO22.pdf


Varighed: 2 timer + 30 minutters oplæg om SCIENCEs uddannelser
Maksimalt antal elever: 60

Udbydes: Hele året

Foredraget tilbydes også som online-foredrag