F107: Klimaændringer, tørke og mangel på vand – hvor meget vand skal vi forbruge?

Beskrivelse

Online-foredrag - arrangeres på zoom

Problemer med tørke må forventes at spille en stadig større fremtidig rolle på grund af klimaændringer, og mangel på vand kan have mange skadelige konsekvenser som for eksempel tab af landbrugsproduktion. Det er derfor vigtigt at planlægge forbruget af vand således, at der tages højde for risikoen for en fremtidig tørke. I dette foredrag diskuteres, hvordan en grundvandsressource skal udnyttes, når der er en risiko for en fremtidig tørke, og to modsatrettede effekter identificeres. Den første effekt opstår, fordi der skabes et incitament til at forbruge så meget vand som muligt, før tørken rammer, og dermed øges den nutidige udnyttelse af grundvandsressourcen. Den anden effekt opstår, fordi man kan have et ønske om at mindske de skadelige effekter af en tørke ved at spare på vandet nu. Den samlede konsekvens af disse to modsatrettede effekter er ikke entydig, og et lidt overraskende resultat kan blive, at risikoen for en tørke fører til et lavere nutidigt vandforbrug.

Vælger I dette foredrag, får I automatisk et oplæg om SCIENCEs uddannelser (ca. 30 min.)

Forberedelse:
En dansksproget avisartikel giver en god introduktion til problemetikker omkring tørke og grundvandsressourcer: https://ing.dk/artikel/dansk-grundvand-lider-under-aarelang-toerke-sparekrav-lige-hjoernet-227628


Forslag til efterbehandling hjemme på gymnasiet:
Følgende ret svære engelsksprogede tekst giver en god diskussion af, hvordan en risiko for tørke skal indarbejdes i planlægning af vandforbrug: https://ifro.ku.dk/dokumenter/frank---appendix/gymnasieforedrag/Drought2.pdf

 

Følgende 2 referencer kan være et godt udgangspunkt for opgaver og projekter
https://ing.dk/artikel/dansk-grundvand-lider-under-aarelang-toerke-sparekrav-lige-hjoernet-227628
https://ifro.ku.dk/dokumenter/frank---appendix/gymnasieforedrag/Drought2.pdf


Varighed: 2 timer + 30 minutters oplæg om SCIENCEs uddannelser
Maksimalt antal elever: 60

Udbydes: Hele året

Foredraget tilbydes også som online-foredrag