F108: Politisk forbrug - økologiske og lokalt producerede fødevarer

Beskrivelse

Online-foredrag - arrangeres på zoom

Foredrag med øvelser undervejs.

Berører følgende spørgsmål: Hvorfor vælger nogle danske forbrugere, at købe økologiske eller lokalt producerede fødevarer? Hvor vigtig er hensynet til bæredygtighed og klimabelastning for forbrugere, der køber økologiske eller lokale madvarer? Hvad er politisk forbrug – og hvad er det, som forskellige typer forbrugere gerne vil påvirke med deres forbrug? 

Vælger I dette foredrag, får I automatisk et oplæg om SCIENCEs uddannelser (ca. 30 min.)

Forberedelse:

Det foreslås, at klassen inden læser

Kapitel fra samfundsfagsgrundbog om Politisk forbrug og en af følgende baggrundstekster (afhængig af niveau og lærerens vurdering):

-Analyse: Økologisk forbrug - Hvor kom væksten fra? (Danmarks Statistik):
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=28753

- Statistik: Indenrigshandel med økologiske fødevarer: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivet-paa-tvaers/oekologi/indenrigshandel-med-oekologiske-foedevarer


OBS:
Alle deltagere skal medbring et device, de kan gå på nettet med (telefon, tablet, computer)


Varighed: 45-60 min + 30 minutters oplæg om SCIENCEs uddannelser
Maksimalt antal elever: 60

Udbydes: fra 11.november 2019 - 17. april 2020