F109: Tycho Brahe, Kepler og Newton: Den moderne fysiks fødsel

Beskrivelse

Tycho Brahe (1546-1601), som var dansk adelsmand, betragtes som den moderne astronomis fader.

 Selvom Tycho Brahe var en religiøs mand, mente han at naturens virkemåde måtte afgøres gennem observation, og Uranienborg på Hven var datidens verdenscenter for videnskab. Hans meget omhyggelige og præcise optegnelser af planeterne førte til, at hans assistent Johannes Kepler kunne opstille sine 3 love om planeternes elliptiske baner.

Keplers love blev grundlaget for Newtons opdagelse af tyngdeloven og hans bevægelseslove, som er grundlaget for den moderne verdens teknologi, som vi kender den. Ved hjælp af Keplers love kunne Newton bestemme at Månen og et æble, som falder til jorden, er påvirket af nøjagtigt samme tyngdepåvirkning fra Jorden. Han kunne dermed forene to vidt forskellige fænomener i en fælles fysisk lov.

Varighed: 60 minutter eller 2 gange 45 minutter + 15 minutters pause, skriv ønsket varighed ved tilmelding

Udbydes: Hele året