F15: Hvorfor - Hvorfor ikke - GMO og forbrugsvarer?

Beskrivelse

Forudsætninger: Biologi A. Kendskab til genteknologiteknikker. Vi forventer, at eleverne deltager aktivt og stiller spørgsmål til foredragsholderne.

Udbydes: Fra 1. januar 2020

Varighed:2,5 timer (45 min. foredrag + 45 min. diskussionsoplæg + tid til spørgsmål) + 30 minutters oplæg om SCIENCEs uddannelser

Foredrag afholdes på:Frederiksberg Campus

Undervisere:Barbara Ann Halkier og Hussam Hassan Nour-Eldin 

Første del af besøget er et diskussionsoplæg om risici, etik og ikke mindst om Crispr- og GMO-debatten i medierne. Eksempler fra litterature vil blive gennemgået. Følgende spørgsmål vil blive adresseret: Er det farligt at spise GM-afgrøder? Kan gensplejsede planter påvirke økosystemerne? Hvordan gennemskuer man, om et argument bygger på et faktum eller en fiks idé?

I anden del af besøget vil eksempel fra egen forskning blive gennemgået. Specifikt omtales fjernelse af giftige stoffer fra sennepsplantens frøkage og dettes betydning for at udvikle den tørke-resistente sennepsplante til en afgrøde, som vil kunne klare klimaforandringerne, og have potentiale til at erstatte rapsplanten. Dette omfatter nye forædlingsteknikker f.eks. Crispr-Cas9 mm. Hvordan identificerer funktionen af et gen? Hvordan sættes genet ind i plantens arvemasse (f.eks.  Agrobakterium-medieret transformation), og hvordan selekteres og evalueres de planter, som har fået indsat et gen.

Vælger I dette foredrag, får I automatisk et oplæg om SCIENCEs uddannelser.

Materiale til forberedelse:

Biologi i udvikling – B niveau.

Forfattere:Marianne Frøsig, Kirsten Hede, Frank Grønlund Jørgensen, Paul Paludan-Müller

https://www.nucleus.dk/boeger/trykte-boeger/biologi-i-udvikling-22-detaljer