Søg efter øvelser/foredrag
Valgte øvelser/foredragPrioritet
Du har ikke valgt en øvelser eller foredrag
Øvelser/Foredrag
F09: Antibiotikaresistente bakterier: Mekanismer og konsekvenser
Vælg F125: Primtal
Vælg F126: Rette linjer i krumme rum
Vælg F127: Arkimedes
Vælg F128: Cirklens kvadratur, vinklens tredeling og terningens fordobling
Vælg F129: Differential- og integralregningens historie
Vælg F130: Differentialligninger og deres anvendelse
Vælg F131: Er der huller i tallene?
Vælg F133: Forsikring og investering - er det matematik?
Vælg F134: Halthed af heste: en statistisk analyse
Vælg F135: Hvad bør en option koste?
Vælg F136: Komplekse tal og deres historie
Vælg F137: Regression
Vælg F138: Sæbeboblers matematik
Vælg F139: Uendelige summer
F144: Kemiske demonstrationsforsøg med Anders Døssing
Vælg F145: KemiShow
Vælg F146: Er der økonomi i naturen?
Vælg F147: Bevisets stilling. Græsk matematik og den deduktive matematiks opståen
Vælg F148: Materialer på atomar skala - Om avancerede materialer, krystalstrukturer, røntgenstråler og synkrotroner, og hvordan vi skaber nye muligheder for vedvarende energi
Vælg F149: Fra naturens mindste byggesten til fremtidens supermaterialer
Vælg F15: Hvorfor - Hvorfor ikke - GMO og forbrugsvarer?
Vælg F150: Formen på proteiner; biologi og fysik
Vælg F151: Livets oprindelse - fra et nanometer perspektiv
Vælg F152: Verden på nanoskala
Vælg F153: Hvad er en kvantebit?
Vælg F154: Hvordan er det at læse på universitetet og hvad laver en datalogistuderende?
Vælg F155: Enzymer – Naturens arbejdsheste
Vælg F156: Overfladekemi – løsningen på verdens energiproblem, indtil videre
Vælg F157: Kvantefænomener – Vejen til computeren over dem alle
Vælg F18: Matematiske modeller i biologi, levnedsmidler og økonomi
Vælg F20: Parasitter i lange baner har indtaget verden!
Vælg F88: Organisk syntese - Hvordan bygger vi en molekylær computer?
Vælg F89: Medicinalkemi
Vælg F90: Proteiner du kan regne med.
Vælg F92: Immunrespons og bakterier
Vælg F94: Elektriske nanokredsløb - elektricitet på atomar skala
Vælg F95: Magnetisme og superledning
Vælg F96: Celler på spid
Vælg F97: Ernæring og sundhed
Hjemmeøvelse: Er der gift i vand?
Hjemmeøvelse: Hvorfor bliver frugten brun og kødet gråt? 10 øvelser om madens biologi og kemi - øvelseshæfte 2005
Hjemmeøvelse: Test din egen indstilling til dyreetik
Hjemmeøvelse: Vækst - øvelser om naturvidenskab og matematik
Vælg Rundvisning på Frederiksberg Campus
Ø06: Detektion af gener ved PCR i gensplejsede og ikke gensplejsede planter.
Vælg Ø16: Ølbrygning - hvor svært kan det være?
Ø23: Lær at analysere Fast Food med matematik - ny grafikbaseret matematik (kemometri)
Vælg Ø50: Hvis du skulle skabe Utopia - om udvikling af landskabet og samfundet
Ø53: BIOlink - enzymer og antibiotikaresistens
Vælg Ø54: København: Storbykonkurrence, vidensøkonomi og planlægning
Vælg Ø55: Grundvandsstrømning og forurening
Vælg Ø56 - Topografi, geomorfologi og landskabselementer - Sammenhænge analyseret i GIS
Vælg Ø57: Urbaniseringens århundrede: Udviklingslandenes muligheder og udfordringer i forbindelse med byvækst og urbanisering
Vælg Ø58: Klimaforandringer - fortid, nutid og fremtid
Vælg Ø59: Algoritmer og kræftforskning – fremtidsrettet problemløsning med Machine Learning
Vælg Ø60: Få tal på kroppens energi
Vælg Ø61: Computerkemi
Vælg Ø62: En Lækker Emulsion
Vælg Ø63: Vulkanisme og jordens udvikling
Vælg Ø64: Vulkanisme – om årsag, produkter og virkning