Søg efter øvelser/foredrag
Valgte øvelser/foredragPrioritet
Du har ikke valgt en øvelser eller foredrag
Øvelser/Foredrag
F09: Antibiotikaresistente bakterier: Mekanismer og konsekvenser
F125: Primtal
F126: Rette linjer i krumme rum
F127: Arkimedes
F128: Cirklens kvadratur, vinklens tredeling og terningens fordobling
F129: Differential- og integralregningens historie
F130: Differentialligninger og deres anvendelse
F131: Er der huller i tallene?
F133: Forsikring og investering - er det matematik?
F134: Halthed af heste: en statistisk analyse
F135: Hvad bør en option koste?
F136: Komplekse tal og deres historie
F137: Regression
F138: Sæbeboblers matematik
F139: Uendelige summer
F144: Kemiske demonstrationsforsøg med Anders Døssing
F145: KemiShow
F146: Er der økonomi i naturen?
F147: Bevisets stilling. Græsk matematik og den deduktive matematiks opståen
F148: Materialer på atomar skala - Om avancerede materialer, krystalstrukturer, røntgenstråler og synkrotroner, og hvordan vi skaber nye muligheder for vedvarende energi
F149: Fra naturens mindste byggesten til fremtidens supermaterialer
F15: Hvorfor - Hvorfor ikke - GMO og forbrugsvarer?
F150: Formen på proteiner; biologi og fysik
F151: Livets oprindelse - fra et nanometer perspektiv
F152: Verden på nanoskala
F153: Hvad er en kvantebit?
F154: Hvordan er det at læse på universitetet og hvad laver en datalogistuderende?
F155: Enzymer – Naturens arbejdsheste
F156: Overfladekemi – løsningen på verdens energiproblem, indtil videre
F157: Kvantefænomener – Vejen til computeren over dem alle
F18: Matematiske modeller i biologi, levnedsmidler og økonomi
F20: Parasitter i lange baner har indtaget verden!
F88: Organisk syntese - Hvordan bygger vi en molekylær computer?
F89: Medicinalkemi
F90: Proteiner du kan regne med.
F92: Immunrespons og bakterier
F94: Elektriske nanokredsløb - elektricitet på atomar skala
F95: Magnetisme og superledning
F96: Celler på spid
F97: Ernæring og sundhed
Hjemmeøvelse: Er der gift i vand?
Hjemmeøvelse: Hvorfor bliver frugten brun og kødet gråt? 10 øvelser om madens biologi og kemi - øvelseshæfte 2005
Hjemmeøvelse: Test din egen indstilling til dyreetik
Hjemmeøvelse: Vækst - øvelser om naturvidenskab og matematik
Rundvisning på Frederiksberg Campus
Ø06: Detektion af gener ved PCR i gensplejsede og ikke gensplejsede planter.
Ø16: Ølbrygning - hvor svært kan det være?
Ø23: Lær at analysere Fast Food med matematik - ny grafikbaseret matematik (kemometri)
Ø50: Hvis du skulle skabe Utopia - om udvikling af landskabet og samfundet
Ø53: BIOlink - enzymer og antibiotikaresistens
Ø54: København: Storbykonkurrence, vidensøkonomi og planlægning
Ø55: Hydrogeologi, grundvandsstrømning og vandkemi
Ø56 - Topografi, geomorfologi og landskabselementer - Sammenhænge analyseret i GIS
Ø57: Urbaniseringens århundrede: Udviklingslandenes muligheder og udfordringer i forbindelse med byvækst og urbanisering
Ø58: Klimaforandringer - fortid, nutid og fremtid
Ø59: Algoritmer og kræftforskning – fremtidsrettet problemløsning med Machine Learning
Ø60: Få tal på kroppens energi
Ø61: Computerkemi
Ø62: En Lækker Emulsion
Ø63: Vulkanisme og jordens udvikling
Ø64: Vulkanisme – om årsag, produkter og virkning