Søg efter øvelser/foredrag
Valgte øvelser/foredragPrioritet
Du har ikke valgt en øvelser eller foredrag
Øvelser/Foredrag
F09: Antibiotikaresistente bakterier: Mekanismer og konsekvenser
F124: Statistik på de små grå - om nerveceller
F125: Primtal
F126: Rette linjer i krumme rum
F127: Arkimedes
F128: Cirklens kvadratur, vinklens tredeling og terningens fordobling
F129: Differential- og integralregningens historie
F130: Differentialligninger og deres anvendelse
F131: Er der huller i tallene?
F132: Firefarveproblemet
F133: Forsikring og investering - er det matematik?
F134: Halthed af heste: en statistisk analyse
F135: Hvad bør en option koste?
F136: Komplekse tal og deres historie
F137: Regression
F138: Sæbeboblers matematik
F139: Uendelige summer
F141: Økonomisk politik som en kombination af regneark og ideologi
F142: Markedsøkonomiens styrker og svagheder
F143: Dansk landbrugs historie og fremtid
F144: Kemiske demonstrationsforsøg med Anders Døssing
F145: KemiShow
F146: Er der økonomi i naturen?
F147: Bevisets stilling. Græsk matematik og den deduktive matematiks opståen
F148: Materialer på atomar skala - Om avancerede materialer, krystalstrukturer, røntgenstråler og synkrotroner, og hvordan vi skaber nye muligheder for vedvarende energi
F149: Fra naturens mindste byggesten til fremtidens supermaterialer
F15: Hvorfor - Hvorfor ikke - GMO og forbrugsvarer?
F150: Formen på proteiner; biologi og fysik
F151: Livets oprindelse - fra et nanometer perspektiv
F152: Verden på nanoskala
F153: Hvad er en kvantebit?
F154: Hvordan er det at læse på universitetet og hvad laver en datalogistuderende?
F155: Enzymer – Naturens arbejdsheste
F156: Overfladekemi – løsningen på verdens energiproblem, indtil videre
F157: Kvantefænomener – Vejen til computeren over dem alle
F18: Matematiske modeller i biologi, levnedsmidler og økonomi
F20: Parasitter i lange baner har indtaget verden!
F38: Hvorfor får de europæiske landmænd så meget støtte fra EU?
F61: Fedme og livsstilssygdomme som samfundsøkonomisk problem
F62: Flygtningene og den danske velfærdsstat
F63: Den nuværende økonomiske krise i historisk perspektiv
F65: Globaliseringen og den danske velfærdsstat
F67: Landbruget mellem økonomiske og miljømæssige hensyn
F88: Organisk syntese - Hvordan bygger vi en molekylær computer?
F89: Medicinalkemi
F90: Proteiner du kan regne med.
F92: Immunrespons og bakterier
F94: Elektriske nanokredsløb - elektricitet på atomar skala
F95: Magnetisme og superledning
F96: Celler på spid
Rundvisning på Frederiksberg Campus