Søg efter øvelser/foredrag
Valgte øvelser/foredragPrioritet
Du har ikke valgt en øvelser eller foredrag
Øvelser/Foredrag
F09: Antibiotikaresistente bakterier: Mekanismer og konsekvenser
F100: Betaler vi for meget for vand og el? Regulering ved hjælp af benchmarking
F101: Vi sætter bymiljøet på formel
F104: Hvad koster rent vand?
F105: Spilteori – med Makrelkrigen i Nordøstatlanten som case
F106: Regulering af CO2 forurening under ren usikkerhed
F107: Klimaændringer, tørke og mangel på vand – hvor meget vand skal vi forbruge?
F108: Politisk forbrug - økologiske og lokalt producerede fødevarer
F109: Tycho Brahe, Kepler og Newton: Den moderne fysiks fødsel
F125: Primtal
F127: Arkimedes
F128: Cirklens kvadratur, vinklens tredeling og terningens fordobling
F129: Differential- og integralregningens historie
F130: Differentialligninger og deres anvendelse
F132: Firefarveproblemet
F134: Halthed af heste: en statistisk analyse
F135: Hvad bør en option koste?
F136: Komplekse tal og deres historie
F137: Regression
F138: Sæbeboblers matematik
F139: Uendelige summer
F144: Kemiske demonstrationsforsøg med Anders Døssing
F146: Er der økonomi i naturen?
F147: Bevisets stilling. Græsk matematik og den deduktive matematiks opståen
F15: Hvorfor - Hvorfor ikke - GMO og forbrugsvarer?
F153: Hvad er en kvantebit?
F20: Parasitter i lange baner har indtaget verden!
F89: Medicinalkemi
F99: Landbruget i samfundsøkonomien
Hjemmeøvelse: Er der gift i vand?
Hjemmeøvelse: Hvorfor bliver frugten brun og kødet gråt? 10 øvelser om madens biologi og kemi - øvelseshæfte 2005
Hjemmeøvelse: Test din egen indstilling til dyreetik
Hjemmeøvelse: Vækst - øvelser om naturvidenskab og matematik
Oplæg om SCIENCEs uddannelser
Ø06: Detektion af gener ved PCR i gensplejsede og ikke gensplejsede planter.
Ø16: Ølbrygning - hvor svært kan det være?
Ø56 - Topografi, geomorfologi og landskabselementer - Sammenhænge analyseret i GIS
Ø58: Klimaforandringer - fortid, nutid og fremtid