I Darwins fodspor

Beskrivelse

I DARWINS FODSPOR

Hvilke oplevelser og opdagelser ledte Darwin frem til evolutionsteorien - og hvordan kan vi i dag bruge Darwins tanker om variation og selektion til at beskrive og forstå evolutionære processer og livet omkring os? Undervisningen foregår i museets enestående evolutionsudstilling, hvor eleverne arbejder selvstændigt med udstillingens mange unikke objekter. Darwins liv og rejse sættes i sammenhæng med udviklingen af evolutionsteorien. Det forudsættes, at eleverne kender til begreberne naturlig variation og naturlig selektion. 

Emner: evolution; variation; selektion; tilpasninger; uddøen; fossiler; menneskets evolution; hvalernes opståen; Charles Darwin; Beagle; Arternes oprindelse

Zoologisk Museum | Biologi A og B | 120 min. | 25 kr. pr. elev Book et bes√łg