Evolution - fra dinosaur til fugl, gym.

Beskrivelse

EVOLUTION - FRA DINOSAUR TIL FUGL

Hvordan har fuglene udviklet sig - og hvad har de udviklet sig fra? Hvilke informationer kan man hente i et 145 mio. år gammelt fossil? Fuglenes udvikling er eksemplarisk for forståelsen af begrebet evolution. I forløbet undersøger og sammenligner eleverne fossiler af øglefuglen Archaeopteryx og skeletter af moderne fugle. Observationer af ligheder og forskelle danner udgangspunkt for en diskussion af den evolutionære udvikling fra dinosaurer til fugle. Der indledes og afrundes med et besøg i museets udstillinger.

Emner: evolution; tilpasninger; anatomi; fossiler; dinosaurer; fugle; fjer; flyvning; aerodynamik; naturvidenskabelig metode

Zoologisk Museum | Biologi A, B og C | 90 min. | 25 kr. pr. elevBook et bes√łg