Evolutionens byggesten, gym.

Beskrivelse

EVOLUTIONENS BYGGESTEN

Eleverne observerer, beskriver og undersøger skildpadder, krabber, anoler, frøer, kakerlakker, fisk og dolkhaler. De formulerer og efterprøver hypoteser om de forskellige arter. Forløbets omdrejningspunkt er naturvidenskabelig metode. Elevernes undersøgelser danner baggrund for en diskussion om begreberne variation, selektion og evolution. Der afsluttes med et perspektiverende besøg i museets evolutionsudstilling.

Emner: variation; selektion; evolution; naturvidenskabelig metode; observation, beskrivelse, undersøgelse; fejlkilder

Zoologisk Museum | NV samt Biologi B og C | 90 min. | 25 kr. pr. elevBook et bes√łg